Analýza biologických materiálů

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Díky studiu Analýzy biologických materiálů si osvojíš znalosti klasických chemických oborů, jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie. Naše výuka však zahrnuje i všeobecné předměty, kterými jsou např. matematika a fyzika. Odborné disciplíny z řad biologie, základů anatomie a histologie, genetiky, mikrobiologie, imunologie a toxikologie ti poskytnou nejenom teoretické, ale především praktické dovednosti, které získáš cvičením v laboratořích a odbornou praxí.

Čím budeš?
Úspěšné dokončení studia oboru Analýza biologických materiálů ti umožní pracovat v různých typech klinických laboratoří zaměřených například na analytickou chemii, biochemii, mikrobiologii, imunologii, hematologii a toxikologii. To znamená, že budeš schopen ovládat veškeré práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálů. S dostatečnou znalostí výpočetní a laboratorní techniky se z tebe tak stane skutečný profesionál v této oblasti.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn.

Obrázek obor: 3901R017