Zdravotní laborant

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Kromě klasických chemických předmětů zahrnuje výuka i teoretické předměty, jako jsou matematika, biofyzika, biologie, biochemie, fyziologie, základy anatomie, cytologie, mikroskopické metody. Seznámíme tě také s odbornými předměty, jako je například histologie, lékařská genetika, mikrobiologie a epidemiologie, imunologie, toxikologie, patobiochemie nebo základy radiační ochrany. Velký důraz klademe také na praktickou výuku v laboratořích a zvládneš pak hravě různé vyšetřovací metody a analýzy.
Čím budeš?
Studijní obor Zdravotní laborant ti umožní pracovat v klinických laboratořích nemocnic, zdravotnických a veterinárních ústavů či v zařízeních pro výrobu a kontrolu léčiv. Díky studiu navíc získáš možnost vykonávat zdravotnické povolání bez omezení, což je v souladu s vyhláškou 424/2004 Sb. § 8. a s vyhláškou 39/2005 Sb. § 3 a § 8. Osvojíš si mnoho odborných a vysoce specializovaných znalostí. Díky tomu najdeš uplatnění v široké sféře zdravotnických a výzkumných profesí v nemocnicích, na poliklinikách nebo ve výzkumných a kriminalistických ústavech.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn.

Obrázek obor: 5345R020