Informace k přijímačkám na DFJP

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášku ke studiu lze podat:

Podat přihlášku můžeš na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Platbu 500,- Kč je třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
5920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Bakalářský studijní program:
  • Pošli ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy nejdéle do 15. 6. 2018. Upozornění: Požadované dokumenty musí být k 15. 6. 2018 na studijním oddělení DFJP (nikoliv jen k tomuto datu odeslány) .

Navazující magisterský program:

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu
  • ukončení úplného středního všeobecného nebo úplného středního odborného vzdělání maturitní zkouškou,
  • dodání ověřených kopií maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 15. 6. 2018

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Dny otevřených dveří:
11. listopadu 2017 a 31. ledna 2018
Pardubice – Stavařov od 9.00 hodin
  • informace o studijních oborech
  • exkurze do laboratoří a poslucháren

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležitá data:
Den otevřených dveří: 11. 11. 2017 a 31. 1. 2018
Bakalářské studium:
podávání přihlášek do 31. 4. 2018
dodání maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ukončeného ročníku do 15. 6. 2018
kurz matematiky a fyziky pro přijaté uchazeče pro akademický rok 2018/2019 bude 4. 9. až 8. 9. 2018

Navazující magisterské studium:
podávání přihlášek 1. 6. 2018 – 15. 8. 2018

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium
Vzhledem k pozitivním zkušenostem již poněkolikáté pro nové studenty připravujeme kurz matematiky a fyziky. Chceme ti tak dát prostřednictvím speciálního kurzu vedeného našimi pedagogy možnost projít látku prvního semestru s důrazem na ty části, jejichž znalost je pro další studium matematiky a fyziky na naší fakultě nevyhnutelná.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia budou zveřejněny na webových stránkách a rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeči u zápisu, v případě nepřijetí doporučenu poštou. Výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí do navazujícího magisterského studia budou zveřejněny na webových stránkách do 14. 9. 2018.

Bližší informace k termínům zápisů najdeš na https://dfjp.upce.cz/dfjp/studium/uchazeci.html


Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení ti přijde poštou, případně ho můžeš stáhnout z našich stránek.

Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
Přezkumné řízení:
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.