Informace k přijímačkám na FCHT

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Podat přihlášku můžeš dvěma způsoby:

1. elektronickou formou
Podat přihlášku můžeš na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky.
Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

U obou typů přihlášek je platbu ve výši 500,- Kč třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
3920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

K přihlášce do bakalářského studia nezapomeň doložit:
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu
 • výpis známek potvrzený střední školou
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení - po vykonání maturitní zkoušky


 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Termín přijímaček:
 • pro bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek
 • pro navazující magisterské studium: 5. - 6. 9. 2017

Organizace zkoušek

 • pro bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek
 • Navazující magisterské studium: ústní pohovor nebo písemná zkouška v rozsahu bakalářské zkoušky

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Dny otevřených dveří: 10. 1. 2018 a 7. 2. 2018
Místo konání: Budova Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Studentská 573, Pardubice – univerzitní kampus
Program: představení fakulty a všeobecné informace o studiu, prohlídka vybraných kateder/ústavů fakulty, pro zájemce budou k dispozici informační letáky, přihlášky ke studiu pouze na vyžádání

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
Dny otevřených dveří: 10. 1. 2018 a 7. 2. 2018
Uzávěrka přihlášek:
 • pro bakalářské programy 13. 8. 2017 (dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018)
 • pro navazující magisterské programy 31. 7. 2017

Přijímací zkoušky:

 • do bakalářských programů - bez přijímacích zkoušek
 • do navazujících magisterských programů - 5. - 6. 9. 2017

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Pokud si myslíš, že tvé znalosti z matematiky a chemie nestačí, máme tu pro tebe bezplatné kurzy, které ti usnadní následné studium. U některých oborů je kurz chemie dokonce povinný. Pozor, začínáme již v půlce září. Vše se včas dozvíš.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Písemné rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické o výsledcích přijímacího řízení obdržíš doporučeně poštou do 30 dnů od konání přijímaček.

Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si případně můžeš stáhnout z našich stránek.

Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
Přezkumné řízení:
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.