Informace k přijímačkám na FF

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášky ke studiu lze podat:

 • elektronickou formou od 1. 1. 2019 na adrese http://eprihlaska.upce.cz.
  • Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.
 • na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT)
  • Přihlášku je nutné zaslat na adresu: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice 2.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí on-line platební kartou, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou (výhradně složenkou typu A). Podrobnosti k platbě najdeš v posledním kroku e-přihlášky.
U obou typů přihlášek je platbu ve výši 500,- Kč třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
1920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Pokud se hlásíš do bakalářského studia, zašli:
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, kterou předlož nejpozději v den písemné přijímací zkoušky před jejím konáním, případně do data určeného studijním oddělením Fakulty filozofické
 • Případně další dokumenty, které jsou vyžadovány k přijímacímu řízení jednotlivých oborů (viz PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK)

 

Připrav se

4

Podívej se, na co se připravit

Jednooborové studium

Anglický jazyk - specializace v pedagogice
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce – ověřuje:
• řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním)
• znalosti lexikálně-gramatických struktur
• znalosti anglo-amerického literárního a kulturního kontextu
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100. Písemný test je společný pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi i Anglický jazyk - specializace v pedagogice.
K přihlášce je student povinen přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi a mládeží ve vzdělávacích institucích.
Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá 10 bodů v přijímacím řízení. Úředně ověřenou kopii příslušného certifikátu musí student předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.
Anglický jazyk pro odbornou praxi
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce – ověřuje:
• řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním)
• znalosti lexikálně-gramatických struktur
• znalosti anglo-amerického literárního a kulturního kontextu
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100. Písemný test je společný pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi i Anglický jazyk - specializace v pedagogice.
Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá 10 bodů v přijímacím řízení. Úředně ověřenou kopii příslušného certifikátu musí student předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.
Filozofie
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti základů společenských věd na úrovni střední školy. Dále uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskutovat o přečtení filozofické literatuře, jejíž seznam předkládá komisi při pohovoru. Za přijímací zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.
Religionistika
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška zahrnuje písemnou část, která je uspořádána takto:
• humanitní vědomosti, historie, geografie, literatura, politika (15 otázek)
• schopnosti logického myšlení (5 otázek)
• znalost terminologie humanitních oborů (10 otázek)
• znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání a informací z hromadných sdělovacích prostředků (20 otázek)
Sociální antropologie
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Písemný test ze základů společenských věd (sociální antropologie, sociologie, historie, geografie, politologie) – skládá se z uzavřených a jedné otevřené otázky.
Kulturní dějiny
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Písemný test, který má dvě bodované části:
a) obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu
b) základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a hloubku zájmu o obor
Písemný test je společný pro obory Kulturní dějiny i Spisová a archivní služba.
Historicko-literární studia
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Písemný test ověřující znalosti kulturní historie a české i světové literatury.
Spisová a archivní služba
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Písemný test, který má dvě bodované části:
a) obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu
b) základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a hloubku zájmu o obor
Písemný test je společný pro obory Kulturní dějiny i Spisová a archivní služba.
Německý jazyk pro odbornou praxi
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Písemný test, který ověřuje řečové dovednosti jako čtení, psaní a dále také znalosti lexikálně-gramatických struktur.
Humanitní studia
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, kterou tvoří dva testy:
• test všeobecných znalostí ze souboru společenských věd,
• test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.).Dvouoborové studium

Anglický jazyk pro odbornou praxi
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce – ověřuje:
• řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním)
• znalosti lexikálně-gramatických struktur
• znalosti anglo-amerického literárního a kulturního kontextu
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100. Písemný test je společný pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi i Anglický jazyk - specializace v pedagogice.
Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá 10 bodů v přijímacím řízení. Úředně ověřenou kopii příslušného certifikátu musí student předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Filozofie
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti základů společenských věd na úrovni střední školy. Dále uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskutovat o přečtení filozofické literatuře, jejíž seznam předkládá komisi při pohovoru. Za přijímací zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.

Anglický jazyk pro odbornou praxi
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce – ověřuje:
• řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním)
• znalosti lexikálně-gramatických struktur
• znalosti anglo-amerického literárního a kulturního kontextu
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100. Písemný test je společný pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi i Anglický jazyk - specializace v pedagogice.
Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá 10 bodů v přijímacím řízení. Úředně ověřenou kopii příslušného certifikátu musí student předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Religionistika
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška zahrnuje písemnou část, která je uspořádána takto:
• humanitní vědomosti, historie, geografie, literatura, politika (15 otázek)
• schopnosti logického myšlení (5 otázek)
• znalost terminologie humanitních oborů (10 otázek)
• znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání a informací z hromadných sdělovacích prostředků (20 otázek)

Požadavky a předměty přijímací zkoušky na obor Anglický jazyk pro odbornou praxi (dvouobor):
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce – ověřuje:
• řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním)
• znalosti lexikálně-gramatických struktur
• znalosti anglo-amerického literárního a kulturního kontextu
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100. Písemný test je společný pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi i Anglický jazyk - specializace v pedagogice.
Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá 10 bodů v přijímacím řízení. Úředně ověřenou kopii příslušného certifikátu musí student předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Požadavky a předměty přijímací zkoušky pro obor Slavistická studia zemí EU (dvouobor):
Písemný test, který má dvě bodované části:
• základní orientace v reáliích Evropské unie v rozsahu sředoškolské výuky základů společenských věd
• test ověřující vybrané řečové dovednosti a znalost lexikálně gramatických struktur angličtiny
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100.
Uchazeč přikládá k přihlášce doklad o zdravotní způsobilosti absolvovat samostatně v průběhu studia semestrální stáž na vysoké škole v zahraničí.

Německý jazyk pro odbornou praxi
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Písemný test, který ověřuje řečové dovednosti jako čtení, psaní a dále také znalosti lexikálně-gramatických struktur.

Filozofie
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti základů společenských věd na úrovni střední školy. Dále uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskutovat o přečtení filozofické literatuře, jejíž seznam předkládá komisi při pohovoru. Za přijímací zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.

Německý jazyk pro odbornou praxi
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Písemný test, který ověřuje řečové dovednosti jako čtení, psaní a dále také znalosti lexikálně-gramatických struktur.

Religionistika
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška zahrnuje písemnou část, která je uspořádána takto:
• humanitní vědomosti, historie, geografie, literatura, politika (15 otázek)
• schopnosti logického myšlení (5 otázek)
• znalost terminologie humanitních oborů (10 otázek)
• znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání a informací z hromadných sdělovacích prostředků (20 otázek)

Ochrana hmotných památek + Historie
Požadavky a předměty přijímací zkoušky pro obor Ochrana hmotných památek (dvouobor):
Přijímací zkouška je písemná a ověřuje:
základní orientaci v dějinách hmotné kultury, architektury, umění a ochrany památek a jejich širších kontextů a obeznámenost se stěžejními osobnostmi uvedených oborů a základní odbornou literaturou
Požadavky a předměty přijímací zkoušky pro obor Historie (dvouobor):
Písemný test, který má dvě bodované části:
• test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.)
• základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a hloubku zájmu o obor
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100.
Slavistická studia zemí EU + Historie
Požadavky a předměty přijímací zkoušky pro obor Slavistická studia zemí EU (dvouobor):
Písemný test, který má dvě bodované části:
• základní orientace v reáliích Evropské unie v rozsahu sředoškolské výuky základů společenských věd
• test ověřující vybrané řečové dovednosti a znalost lexikálně gramatických struktur angličtiny
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100.
Uchazeč přikládá k přihlášce doklad o zdravotní způsobilosti absolvovat samostatně v průběhu studia semestrální stáž na vysoké škole v zahraničí.
Požadavky a předměty přijímací zkoušky pro obor Historie (dvouobor):
Písemný test, který má dvě bodované části:
• test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.)
• základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a hloubku zájmu o obor
Maximální možný počet bodů z přijímací zkoušky je 100.

 

Přijd' na přijímačky

5

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu
 • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
 • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou předlož nejpozději v den písemné přijímací zkoušky před jejím konáním, případně do data určeného studijním oddělením Fakulty filozofické

 

 

Můžeš bez přijímaček?

Splňuješ podmínky pro přijetí bez přijímaček?

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Jsou vypisovány pro jednotlivé obory, podívej se na ten, který tě zajímá:
Religionistika (Bc.)
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje následující podmínky a doloží je úředně ověřenými kopiemi vysvědčení. Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty vyskytují) do 1,60 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština (resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika, přičemž průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá z výročních vysvědčení prvních tří ročníků a pololetního čtvrtého ročníku. Student zašle ověřené kopie těchto dokladů na studijní oddělení Filozofické fakulty.

 

Příklady z přijímaček

Připrav se na přijímačky

Připrav se na přijímačky, ať tě nic nepřekvapí. Podívej se na požadavky k jednotlivým oborům a zkus si ukázkové testy.

 

Den otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Přijď si vše prohlédnout osobně

úterý 29. ledna 2019

sobota 23. února 2019

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
2. kolo přijímacího řízení
Bakalářské studium:
uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2019
přijímací zkoušky: 4. – 5. 6. 2019

Navazující magisterské studium:
uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2019
přijímací zkoušky: 10. – 14. 6. 2019

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Fakulta filozofická nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy:
 • Přípravné kurzy z anglického jazyka pro obory Anglický jazyk pro odbornou praxi a Anglický jazyk – specializace v pedagogice
 • Přípravné kurzy pro obor Humanitní studia

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Rozhodnutí o přijetí je uchazeči zasláno do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení, a to doporučeným dopisem.

Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si případně můžeš stáhnout z našich stránek.

Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
Přezkumné řízení:
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.