Obor

Anorganické materiály

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studijní program Anorganické materiály tě dokonale připraví na budoucí uplatnění v profesích, které se běžně vyskytují v anorganickém průmyslu. Při studiu se velmi podrobně seznámíš zejména s řízením a kontrolou chemických a fyzikálních procesů, a rozšíříš si tak své znalosti chemie, matematiky a fyziky o cenné informace ze zkoumání a charakterizace např. keramických, skelných a kovových materiálů, nanomateriálů, polovodičů atd.

Čím budeš?
Absolvování studia oboru Anorganické materiály ti umožní vstoupit na pracovní trh směle a sebevědomě. Kromě získání odborných znalostí, se při studiu naučíš komunikovat s lidmi, seznámíš se s informačními systémy a zlepšíš angličtinu. Cesta na pozice středního managementu ve firmách je ti otevřená. Mnoho zaměstnavatelů působících na poli anorganického průmyslu hledá neustále nové síly do svých řad, a tím je zajištěna vždy velká poptávka po odborných pracovnících. Věnovat se budeš moci dále i výzkumu. Díky všestranným znalostem se neztratíš ani v oblasti elektrotechniky, strojírenství nebo sdělovací techniky.

Obrázek obor: 2808R023
studijní program: B2829 - Anorganické a polymerní materiály | číslo oboru: 2808R023