Obor

Aplikovaná informatika v dopravě

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
V průběhu studia Aplikované informatiky v dopravě se naučíš zvládat různorodá odvětví, které budeš potřebovat nejenom ke složení všech zkoušek a úkolů, jež tě zde čekají, ale především do tvého budoucího pracovního života. Získáš širokou škálu teoretických znalostí z informatiky, matematiky, fyziky, technologie a řízení dopravy, ekonomie, dopravní techniky a operačního výzkumu. Z praktických dovedností pak hravě zvládneš například programování, webové technologie, správu počítačových sítí, počítačovou grafiku a tvorbu a údržbu informačních sítí v dopravě. Samozřejmostí jsou stáže ve firmách, setkání s odborníky z praxe a možnost podílet se na výzkumných projektech.

Čím budeš?
Chceme našim studentům poskytnout hlavně špičkové vzdělání v oboru jejich požadovaného zaměření. S těmito zkušenostmi se pak velmi dobře prosadíš na pracovním trhu jako profesionál schopný tyto dovednosti aplikovat do mnoha pracovních činností na poli dopravně-technického průmyslu. Uplatnit se můžeš při nasazování, využívání či rozvoji informačních a komunikačních technologií ve všech druzích dopravy, realizaci a provozování informačních systémů, ale také jako programátor, správce sítě, analytik atd.

studijní program: B3709 - Dopravní technologie a spoje | číslo oboru: 1802R021