Obor

Aplikovaná informatika v dopravě

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš potřebné teoretické znalosti v oblastech:
Matematiky, pokročilých metod operačního výzkumu, teorie dopravy, teorie operačních systémů, pokročilých simulačních modelů.

Naučíš se dovednosti, bez kterých se neobejdeš:
- Projektování databázových a softwarových systémů, pokročilé algoritmy a datové struktury, uplatnění moderních programovacích technik
- Bezpečnost počítačových sítí, správa serverových systémů


Aby ses v praxi neztratil, připravili jsme pro tebe:
Odborné exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dopravně-technologických problémů v praxi, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technologické problémy apod.

Čím budeš?

Práci najdeš na následujících pozicích:
- Střední management společností zabývajících se vývojem softwaru a uplatněním informačních a komunikačních technologií při projektování informačních a řídicích systémů v dopravě,
- Pokročilý analytik a programátor, správce databáze, správce sítě ve vědě a vývoji, odborném a vysokém školství,
- Zejména ve společnostech ČD Telematika, ČD – Informační systémy, OLTIS Group.

studijní program: N3708 - Dopravní inženýrství a spoje | číslo oboru: 1802T021