Obor

Dopravní prostředky

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš potřebné teoretické znalosti v oblastech:
Základní, průpravné i odborné technické předměty, včetně disciplín dynamické pevnosti, spolehlivosti, MKP, CAD, nových konstrukčních materiálů, výpočetních metod v konstrukci vozidel, ekonomie a informatiky atd.

Naučíš se dovednosti, bez kterých se neobejdeš:
- Řešení problematiky silničních vozidel, kolejových vozidel a vozidel městské hromadné dopravy – stavba, provoz
- Provozní využití oběhovými procesy, procesy údržby a oprav vozidel, výzkum a vývoj
- Projekce a konstrukce, vývoj, výzkum, zkušebnictví
- Řešení problematiky ochrany životního prostředí související s dopravními prostředky, management kvality a spolehlivosti v dopravních firmách apod.



Aby ses v praxi neztratil, připravili jsme pro tebe:
Exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dané problematiky, zadávání diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technické problémy apod.

Čím budeš?

Práci najdeš na následujících pozicích:
- Vývoj a konstrukce dopravních prostředků a jejich součástí, navrhování koncepcí, vlastností a parametrů dopravních prostředků, provozního využití (samostatný konstruktér, výpočtář atd.)
- Problematika vlivu dopravních prostředků a dopravních staveb na životní prostředí
- Management kvality a spolehlivosti v dopravních společnostech apod.
- Manažerské funkce, obchodně-provozní funkce