Obor

Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Nabízíme ti technický obor zaměřený na konstrukci, provoz a údržbu dopravních prostředků, v tomto případě s důrazem na ochranu životního prostředí. Po dobu studia se budeš zabývat různými oblastmi vědění, kam patří všeobecné disciplíny (matematika, informatika, mechanika, management, ekonomie apod.), a hlavně předměty odborného zaměření (základy dopravní techniky, konstrukce silničních a kolejových vozidel, technická diagnostika, životní prostředí a doprava, ekologické aspekty dopravy, nástroje řízení kvality, environmentální legislativa v dopravě, atd.)
Praktické dovednosti pak získáš zejména laboratorní výukou, která probíhá v novém výukovém a výzkumném centru.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení tohoto studia se ti naskytnou veliké možnosti, jak se uplatnit při řešení problémů, které vznikají provozem dopravních prostředků a výrobních činností a ovlivňují životní prostředí. Absolventi mohou pracovat jako konstruktéři, specialisté v analytických a diagnostických centrech a zkušebnách, ale například i na pozici ekologa, správce nebo auditora systémů kvality a environmentu, v poradenských službách zaměřených na životní prostředí. Pokud budeš mít zájem pokračovat ve svém vzdělávání, nabízíme ti širokou nabídku navazujících oborů, které můžeš studovat.

studijní program: B3709 - Dopravní technologie a spoje | číslo oboru: 3708R005