Obor

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem oboru Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků získáš velmi cenné teoretické vědomosti v oblastech, jako je v prvé řadě ekonomika a management, dále pak základy chemie, chemické a potravinářské technologie, výpočetní techniky a informatiky. Mimo jiné také klademe důraz na zdokonalení odborného anglického jazyka a praktickou výuku, například formou cvičení, řešení případových studií a výzkumů v podnikové praxi.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš připraven uplatnit se například na pozicích středního managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Díky kvalitnímu vzdělání, které našim studentům poskytujeme, budeš schopen zastávat profese v oblastech výroby, marketingu, obchodu, logistiky nebo rozjet svou vlastní podnikatelskou činnost. V případě zájmu o pokračování ve studiu některého z příbuzných navazujících oborů na naší fakultě, si můžeš vybrat ze široké nabídky.

Obrázek obor: 2807R015
studijní program: B2807 - Chemické a procesní inženýrství | číslo oboru: 2807R015