Obor

Ekonomika veřejného sektoru

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Osvojíš si vědomosti pro výkon ekonomicko-správních činností, zejména v oblasti managementu veřejné správy a ekonomiky veřejného a privátního sektoru. Naučíš se také využívat moderní informační technologie. Navíc si u nás rozšíříš obzory díky bohaté nabídce volitelných předmětů v oblasti veřejné správy a samosprávy, ekonomiky, managementu a informatiky.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš schopen vykonávat činnosti zejména v ekonomických subjektech veřejného sektoru. Díky znalostem napříč obory najdeš uplatnění ve státní správě a samosprávě, v soukromém sektoru nebo v poradenských firmách.

studijní program: N6202 - Hospodářská politika a správa | číslo oboru: 6202T070