Obor

Hodnocení a analýza potravin

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Získáš především teoretické znalosti matematiky, chemie, biologie, obecné mikrobiologie a biochemie, doplněné o praktické dovednosti z oblasti využívání výpočetní techniky, chemického inženýrství, ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí studia je také ovládání odborného anglického jazyka, používaném v chemickém a potravinářském průmyslu.

Na čem nám záleží?
Našim společným cílem je úspěšné dokončení studia a dobré uplatnění získaných zkušeností na trhu práce v některé z profesí v oblasti potravinářského a chemického průmyslu. Díky interdisciplinárnímu způsobu vzdělávání, které naše fakulta poskytuje, budeš schopen přizpůsobit se změnám v požadavcích a potřebách zaměstnavatelů velmi rychle.

Obrázek obor: 2901R003
studijní program: B2901 - Chemie a technologie potravin | číslo oboru: 2901R003