Kulturní dějiny

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Po absolvování studia budeš vybaven širokou škálou teoretických znalostí zejména z historických věd obecně a také podrobně z dějin kulturních. V praktické činnosti lze tyto vědomosti aplikovat při výzkumu dějin tvého regionu. Získáš také poznatky z moderního dějepisného bádání a nezbytné faktografie jak světových, tak evropských a českých dějin, které ti umožní zasadit dějiny tvého regionu do širšího kontextu. Přestaneš vidět dějiny černobíle a zjistíš, že nic není jednoduché.

Čím budeš?
Chceme našim studentům poskytovat kvalitní vzdělání na velmi dobré úrovni proto, aby byli schopní využít nabytých vědomostí ve své budoucí praxi. Studium kulturních dějin, muzeologie a základů archivnictví ti umožní získat nadhled humanitních věd a uplatnit se nejen v klasických paměťových institucích (školy či archivy), ale také například v lektorských, konzultačních a rešeršních službách v muzeích, galeriích, případně v oblasti správy při odboru kultury a památkové péče. Zalíbil se ti obor Kulturní dějiny? Jestli ano, neváhej se přihlásit a začít tak svůj nový život na naší fakultě!