Německý jazyk pro odbornou praxi

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Díky interdisciplinárnímu charakteru studijního oboru Německý jazyk pro odbornou praxi tě vybavíme potřebnými vědomostmi a dovednostmi z oblasti lingvistiky, kultury, reálií, literatury, odborného jazyka zaměřeného na turismus a marketing a teoretických poznatků z odborného překladu a ekonomicko-správních disciplín. Praktickou stránkou studia pak celkově umocníme tvou komunikativní kompetenci jak v německém, tak i českém jazyce.

Čím budeš?
Za náš hlavní cíl si klademe tvůj úspěch při dokončení studia a následné uplatnění na trhu práce. Po absolvování státní závěrečné zkoušky se budeš moci uchytit například ve firmách s německým kapitálem, orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích, obchodních firmách, cestovních kancelářích, překladatelských agenturách či v různých redakcích nebo nadacích. To znamená všude, kde je potřeba špičkových překladatelských a komunikativních dovedností a schopností v německém jazyce a dobré orientace v odborné i základní terminologii.