Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Dvouoborové studium má za úkol naučit tě nutným základům kritického myšlení, logiky a argumentace, dějin filozofie a etiky. Vybrat si budeš moci ze široké nabídky zajímavých volitelných předmětů včetně těch vedených v angličtině nebo francouzštině. Naučíme tě navíc výborně komunikovat v němčině i češtině. K těmto vědomostem získáš také praktické analytické dovednosti a zkušenosti získáš i z oblasti odborného překladu.
Čím budeš?
Splněním studijního plánu a úspěšným absolvováním bakalářské zkoušky získáš kompetence k výkonu činností, které se běžně vyskytují v orgánech státní správy, samosprávy, v soukromých institucích zabývajících se výchovou, vzděláním vědou nebo politikou a také těch se zaměřením na překladatelskou činnost. Práci najdeš také ve školách, nakladatelstvích redakcích i státních a mezinárodních úřadech.