Obor

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Budeš umět poskytovat vysoce specializovanou péči onkologicky nemocným a umírajícím. Ukážeme ti, jak se stát profesionálem, který umí pomoci nemocnému i jeho rodině v nejtěžších životních situacích. Získáš hluboké znalosti z klinické onkologie a paliativní péče, široký rozhled v oboru ošetřovatelství a dovednosti pracovat s vědeckými daty. Povedeme tě k zodpovědnosti, samostatnosti a kritickému myšlení.

Čím budeš?
Staneš se všeobecnou sestrou s dokončeným typem plného odborného vysokoškolského zdravotnického vzdělání v oblasti nelékařské klinické péče. Můžeš pracovat na specializovaných onkologických pracovištích, v zařízeních paliativní péče, mobilních hospicích i v oblasti managementu.

studijní program: N5341 - Ošetřovatelství | číslo oboru: 5341T014