Obor

Pojistné inženýrství

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš přehled v ekonomických disciplínách, převážně se zaměřením na finanční sektor, s důrazem na teoretické znalosti a schopnost aplikace široké škály kvantitativních metod. Naučíš se systémově řešit aktuální problémy finančních institucí prostřednictvím moderních informačních technologií. Můžeš si vybrat z atraktivních zaměření: Pojistné inženýrství a Management finančních rizik.

Čím budeš?
Znalost ekonomických disciplín, široké škály kvantitativních metod v kombinaci se znalostmi systémového inženýrství a informatiky budou tvou konkurenční výhodou. Uplatníš se především jako kvalifikovaný analytik nebo finanční manažer pojišťoven a jiných finančních institucí. Budeš zodpovědný za jejich bezproblémové fungování a solventnost. Navíc se dokážeš samostatně rozhodovat na základě profesionálních analýz pomocí adekvátních exaktních metod.

studijní program: N6209 - Systémové inženýrství a informatika | číslo oboru: 6209T030