Obor

Regionální rozvoj

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Kromě teoretického základu z ekonomie a regionálního rozvoje získáš praktické znalosti z oblasti aplikovaných ekonomických předmětů. Znalosti zásad územního rozvoje, strategického a územního plánování ti umožní hravě zvládat, tvořit a implementovat strategie pro regionální organizace a veřejnou správu. Pochopíš, jak velký význam pro rozvoj regionu má bezpečnost, a na základě toho se naučíš předcházet bezpečnostním rizikům a hrozbám. Osvojíš si základy enviromentalistiky, které využiješ při realizaci různých koncepcí rozvoje regionu.
Díky studiu získáš nezbytné vědomosti a dovednosti k řešení problémů v rozvoji regionů a jejich hospodářství, a zajistíš si tak profesní a odborný růst. Teoretické znalosti propojujeme s praxí. Terénní šetření přeshraničních regionů, kterého se budeš účastnit, ti umožní poznat rozdílené přístupy k regionálnímu rozvoji a hledat v nich inspiraci pro své projekty. Jeden takový projekt i vypracuješ a možná – i zrealizuješ, jako někteří před tebou. Vše potřebné se totiž naučíš.

Čím budeš?
Staneš se kvalifikovaným odborníkem-ekonomem s mezioborovým nadhledem, který využívá své znalosti při řešení složitých problémů, při rozhodování a řízení v regionu. Budeš schopný zastávat odpovídající funkce/pozice nejen v regionálních orgánech typu krajský úřad, rozvojová agentura, ale i v neziskovém a komerčním sektoru. Znalosti principů a nástrojů regionální politiky včetně jejich ekonomického zhodnocení, schopnost porozumět potřebám regionů – městům i venkovskému prostoru, umět připravit i realizovat rozvojové projekty – to vše jsou předpoklady pro úspěšný vstup do praxe, která si takové odborníky žádá. A ty jsi jedním z nich.

studijní program: N6202 - Hospodářská politika a správa | číslo oboru: 6202T040