Spisová a archivní služba

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Získáš základní vědomosti z vedení spisové služby v současných i nově vznikajících kancelářských systémech. Po osvojení této disciplíny na ni navážeš výukou o archivní službě, a budeš tak velice dobře připraven porozumět vzájemnému propojení obou systémů. Naučíš se tedy snadné orientaci ve všech moderních i historických spisových a registraturních systémech.

Čím budeš?
Jako absolvent studijního oboru Spisová a archivní služba nalezneš uplatnění ve státní správě, samosprávě, v podnikatelské sféře, komerčních spisovnách a soukromých archivech. Záleží nám na tom, aby ses orientoval v moderních i historických spisových systémech a žádný tě pak v praxi nepřekvapil. V případě, že máš o studium tohoto oboru zájem, neváhej si podat přihlášku.