Obor

Technologie a řízení dopravy

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš potřebné teoretické znalosti v oblastech:
Teorie dopravy, aplikovaná matematika, informatika, teorie řídicích a rozhodovacích procesů; modelování a simulace, optimalizace a řízení dopravy, plánování dopravy v území atd.;

Naučíš se dovednosti, bez kterých se neobejdeš:
- Operativní řízení, racionalizace dopravních a přepravních procesů na sítích, zpracování a vyhodnocování dopravních projektů apod.,
- Speciální znalosti v oblasti kvality přepravních procesů, řízení krizových stavů, územního plánování a dopravního inženýrství, udržitelné mobility a dopravy apod.;


Aby ses v praxi neztratil, připravili jsme pro tebe:
Odborné exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dopravně-technologických problémů v praxi, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technologické problémy apod.

Pozn. Kombinovaná forma výuky probíhá v Praze.Čím budeš?

Práci najdeš na následujících pozicích:
- Ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku, dopravně-inženýrskou činnost apod.,
- V rámci řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě,
- Ve vědecko-výzkumných organizacích a v dopravním školství.

studijní program: N3708 - Dopravní inženýrství a spoje | číslo oboru: 3708T025