Co chceš studovat?

Obory

P K NMgr 2
Zajímá tě strategický, takticko-operativní management a marketing a chceš k tomu mít náskok oproti ostatním a rozumět i dopravě? Pojď studovat tuto specializaci. Uplatníš se jako top manažer a odborník v různých typech dopravních společností a společnostech poskytujících logistické, kurýrní a expresní služby.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš se stát odborníkem na konstrukci, provoz a projektování silničních vozidel? Zabývat se otázkami spojenými s ochranou životního prostředí a s environmentálními riziky dopravy? Pojď studovat tento dopravně-technický obor.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš získat ucelený, souhrnný pohled na problematiku elektrotechnických sítí, zařízení a systémů v dopravní soustavě, na jejich vzájemné vazby a konflikty? Pojď k nám studovat.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Studiem si prohloubíš poznání zákonitostí technologie a řízení všech druhů dopravy a logistiky, bez nichž se žádná zasilatelská nebo dopravní firma neobejde. Výběrem předmětů se budeš specializovat na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš se stát odborníkem na konstrukci, provoz a projektování kolejových vozidel? Zabývat se otázkami spojenými s ochranou životního prostředí a s environmentálními riziky dopravy? Pojď studovat tento dopravně-technický obor.
Více informací ➜