Co chceš studovat?

Specializace

P Bc 3
Chceš pracovat v oblasti multimédií např. s počítačovou grafikou, umět zpracovat digitální fotografie, digitální videa a řídit multimediální projekty pro potřeby firem? Potom studuj Aplikovanou informatiku se zaměřením na multimédia ve firemní praxi. Ve studiu se budeš věnovat především využití multimédií a audiovizuální techniky v oblasti prezentace a reklamy.
Více informací ➜
P K Bc 3
Pokud chceš získat znalosti z oblasti finanční problematiky sportu v České republice na regionální úrovni, dotací na úrovni krajů, měst a obcí s návazností na ekonomické činnosti sportovních organizací a teoretické i praktické znalosti na pořádání sportovních soutěží, zážitkových a výcvikových kurzů přihlas se na specializaci Ekonomika regionálního sportu.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Jen těžko můžeme zavírat oči před rozmachem moderních informačních technologií. Není tomu jinak ani ve veřejné správě, a proto je ve většině úřadů a firem velká poptávka po odbornících na ICT se znalostí ekonomie a práva, který je schopen analyzovat data a využívat nové technologie při řízení a rozhodování.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Máš zájem stát u přípravy strategických rozvojových plánů regionu? Chceš se stát jednou z řídících osobností státní správy či samosprávy s regionální působností či dokonce míříš do výkonných orgánů EU? Pokud ano, vyber si studium oboru Regionální rozvoj.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Baví tě ekonomika? Zajímá tě fungování státní správy? Pak tě jistě zaujme obor Ekonomika ve veřejném sektoru. Pronikneš do problematiky veřejných rozpočtům či správy majetku. A současně získáš předpoklady pro výkon odborného poradce.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš umět řídit firmu? Pak je obor Ekonomika a management pro tebe to pravé. Naučíš se, jak funguje firma, osvojíš si základní ekonomické a manažerské dovednosti, znalosti obchodu a marketingu.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš získat kvalitní vědomosti pro uplatnění v oblasti finančního sektoru, přidat se k desítkám našich úspěšných absolventů, kteří vykonávají zajímavou a i finančně atraktívní profesi v komerčních pojišťovnách, bankách, investičních společnostech a jiných finančních institucích? Studuj navazující magisterský program Ekonomika a management a v něm specializaci Management finančních institucí.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš se dozvědět více znalostí z oblasti konkurenčního zpravodajství, soukromých detektivních služeb, informačních a komunikačních technologiích a zároveň se orientovat v systémových, ekonomických a právních vědách? Pak si vyber specializaci Informační a bezpečnostní systémy v navazujícím magisterském studijním programu Informatika a systémové inženýrství.
Více informací ➜
P K PhD 4
Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Aplikovaná informatika". Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí. V rámci studia se sledují otázky návrhu, realizace, vyhodnocování, používaní a údržby systémů, jejichž základem je počítač v různých aplikačních doménách informatiky.
Více informací ➜