Analytická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Studiem Analytické chemie získáš především teoretický přehled a laboratorní praxi moderních instrumentálních analytických metod, což se žádá od předních odborníků v tomto oboru. Budeš velmi úzce seznámen se základy anorganické analýzy a dostane se ti ucelené praktické výuky v oblasti analýzy organických sloučenin pomocí separačních, elektroanalytických a spektrálních metod.

Čím budeš?
Poskytneme ti odborné vzdělání tak, aby ses stal opravdovým profesionálem v oboru. Jako vysoce kvalifikovaný odborný pracovník budeš mít předpoklady pro uplatnění jak ve výrobních technických závodech, tak v základním a aplikovaném výzkumu. Díky širokému záběru ve výuce specializovaných předmětů se budeš moci uplatnit i mimo ryze chemické obory, např. ve vedení kontrolních laboratoří, ve vysoce specializované výrobě, případně v inspekčních orgánech (ve státní i veřejné sféře).

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 1403T001