Analytická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Během doktorského studia studenti ve spolupráci se svými školiteli pracují na řešení problematiky jak z oblasti základního výzkumu v analytické chemii, tak i z oblasti její aplikace v chemii i příbuzných oborech jako analýza biologických materiálů, analýza potravin a další příbuzné obory. Vedle teoretických předmětů je hlavní důraz kladen na samostatnou experimentální práci studentů tak, aby absolventi po dokončení jejich doktorského studia mohli dále pracovat, předávat a rozvíjet své znalosti v organizacích zabývajících se základním aplikovaným výzkumem v oblasti analytické chemie a příbuzných oborů. Společně s odbornými znalostmi je kladen důraz i na prezentační dovednosti studentů formou jejich aktivní účasti na domácích, ale hlavně na mezinárodních vědeckých konferencích. Kvalita studia je podpořena i stážemi na významných zahraničních pracovištích.

Absolvent doktorského studia je odborník se specializovanými teoretickými i praktickými znalostmi moderních instrumentálních analytických a bioanalytických metod, má široký přehled o nejnovějších poznatcích ve zvoleném výzkumném směru a bohaté experimentální zkušenosti, které může uplatnit v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství a jiných odvětvích.

Obrázek obor: 1403V001