Anglický jazyk - specializace: Anglický jazyk pro odbornou praxi

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem oboru Anglického jazyka pro odbornou praxi se naučíš komunikovat v anglickém i českém jazyce na vynikající úrovni. Získáš potřebné vědomosti z lingvistické, literární i kulturní oblasti a také poznatky z oblasti odborného překladu a tlumočení. Díky praktickým překladatelským dovednostem a základům z ekonomicko-správních disciplín zvládneš pracovat s anglickými texty z různých oblastí.

Čím budeš?
Jako absolvent budeš mít odpovídající komunikativní schopnosti v anglickém jazyce, překladatelské dovednosti a základní orientaci v odborných předmětech jako je management, marketing nebo právo. Získáš široké uplatnění například v překladatelských agenturách a redakcích, v administrativě, ve státní správě a samosprávě, v podnicích zabývající se zahraničními styky, v obchodních firmách či kulturních nadacích – tedy všude, kde je zapotřebí dokonalá znalost anglického jazyka.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.