Anglický jazyk - specializace: Anglický jazyk pro vzdělávání

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem oboru dosáhneš perfektní znalosti všech aspektů anglického jazyka na úrovni C1 a také výborného přehledu o literatuře, kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Našim cílem je rozvinout tvé komunikační schopnosti v anglickém jazyce a seznámit tě se základy lingvistických, literárně-kulturních a pedagogicko-psychologických disciplín. Všechny znalosti a dovednosti využiješ zejména k navazujícímu magisterskému studiu, které vede k získání plné učitelské kvalifikace.

Čím budeš?
Jako absolvent se můžeš uplatnit ve vzdělávacích institucích, například jako asistent, lektor na jazykové škole či v překladatelské činnosti a taktéž ve veřejném sektoru (v neziskových organizacích i v relevantní oblasti státní správy), související mimo jiné s evropskou integrací. Přijď k nám studovat atraktivní obor Anglický jazyk pro vzdělávání a my ti ukážeme správný směr.

Co budeš studovat
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.