Anorganická technologie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Tvá studijní příprava bude zahrnovat pokročilé vzdělávání v oblasti technologie anorganických výrob, teoretických základů technologických procesů, průmyslové bezpečnosti, managementu jakosti a environmentálního managementu, statistického zpracování dat, a také v chemické informatice.

Čím budeš?
Klademe důraz na interdisciplinární formu vzdělávání - absolvent získá potřebné znalosti jak čistě odborného charakteru, tak univerzální. Díky tomu nalezneš uplatnění nejenom ve vystudovaném oboru, ale také v nechemické praxi. Budeš se moci ucházet o různá pracovní místa, např. v chemickém průmyslu, v aplikovaném i základním chemickém výzkumu, ale i v průmyslu textilním, gumárenském, strojírenském, v dopravě, ve školství, v zemědělství, atd.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2801T001