Anorganická technologie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Absolvent oboru je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi fyzikálně chemických a chemicko-inženýrských procesů, na kterých jsou založeny významné, zejména moderní anorganické výrobní technologie a související činnosti a zařízení. Vedle toho je schopen komunikovat v anglickém jazyce, předkládat a samostatně řešit výzkumné projekty, využívat výpočetní techniku a běžný i sofistikovaný software, aplikovat ve výzkumu moderní experimentální a statistické metody. Profilujícími odbornými zaměřeními jsou technologie anorganických pigmentů a průmyslových hnojiv, anorganická analýza, heterogenní katalýza a termodynamika a reakční kinetika průmyslově využitelných procesů a materiálů.

Absolvent nalezne uplatnění v aplikovaném i základním výzkumu, v chemickém průmyslu, školství, zemědělství a jiných odvětvích souvisejících s oborem, a to zejména na pracovištích vyžadujících schopnosti a odbornou kvalifikaci pro samostatnou výzkumnou, vývojovou, pedagogickou, řídící a jinou činnost.

Obrázek obor: 2801V001