Chemické a procesní inženýrství, specializace Chemické inženýrství

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Používat profesionální informační technologie, vytvářet simulace velkých výrobních linek, zvládat bilanční výpočty a systémové inženýrství – to je jen malý výčet dovedností, které tě při studiu Chemického inženýrství perfektně naučíme. Tyto činnosti si navíc doplníš také např. o znalosti z teorie proudění tekutin, výměny tepla, difúzních procesů a chemických reaktorů.

Čím budeš?
Jako absolvent studia se budeš moci uplatnit zejména v automatizovaných výrobních a zpracovatelských podnicích, které působí téměř v jakémkoli odvětví průmyslu. Díky svým kvalifikačním předpokladům budeš schopen vykonávat řadu funkcí a činností na úrovni středního managementu. Jako technický pracovník se můžeš podílet na vývoji a konstrukci výrobních zařízení, které kladou veliký důraz na hospodaření s energiemi.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2807T004