Chemické a procesní inženýrství, specializace Chemické inženýrství

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Cílem doktorského studijního oboru Chemické inženýrství je vychovat studenty k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti chemického a procesního inženýrství se zaměřením na teoretický i experimentální výzkum za použití pokročilých výzkumných technik a moderních metod matematického modelování. Studijní program je sestaven tak, aby se studenti detailně seznámili nejen s klasickými jednotkovými operacemi z oblasti proudění, sdílení tepla a difuzních operací, ale i s moderními technologickými procesy, jako jsou biochemické a membránové procesy.

Absolventa doktorského studijního oboru lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka v oboru Chemické inženýrství, který je na základě svých hlubokých znalostí tohoto oboru schopen tvůrčím způsobem zpracovat a řešit složité úlohy spadající do oblasti chemického inženýrství. Absolvent je rovněž schopen rozvíjet a zavádět výsledky výzkumu do chemické, chemicko-technologické a potravinářsko-biochemické praxe a samostatně se podílet na řešení vědecko-výzkumných úkolů.

Obrázek obor: 2807V004