Chemie a technologie anorganických materiálů

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Absolvent doktorského studijního programu je veden k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti chemie a technologie anorganických materiálů jako jsou polovodičové materiály, speciální skelné a keramické materiály, materiály pro elektroniku a optoelektroniku, aj. Absolvent si prohlubuje teoretické znalosti a získává informace o pokrocích v metodách charakterizace různých materiálů i moderních technologiích.

Absolventa oboru lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka schopného získávat aktuální informace z dané problematiky ze všech možných informačních pramenů, zabezpečit vývoj nových materiálů a jejich zavádění do výroby. Absolvent se uplatní jak ve výzkumných laboratořích, tak, po nabytí příslušných zkušeností, též v řízení pracovních kolektivů jak v ústavech, tak průmyslových závodech.

Obrázek obor: 2808V003