Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Absolvováním studia v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí získáš unikátní znalosti z chemie životního prostředí, analýzy škodlivých látek nebo odstraňování starých zátěží. Důležité pro výkon této odborné profese je také rozumět právním aspektům ochrany životního prostředí, získání aktivní znalosti využívání výpočetní techniky a environmentálních informačních systémů. Naučíme tě komunikovat s lidmi a zlepšíme tvou angličtinu.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí se ti naskytne mnoho možností, jak dále uplatnit nabyté vědomosti ať už na různých pozicích ve státní správě v oblasti životního prostředí, tak i v průmyslových podnicích. Budeš totiž vzdělaný odborník v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, odpadového hospodářství a vlivu lidské činnosti na přírodu. Přijď studovat k nám na fakultu a my ti ukážeme směr. Tvé vzdělání neznamená budoucnost pouze pro tebe, ale také pro dnes tak křehké životní prostředí.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 1604R007