Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Poskytneme ti širokou škálu vědomostí, především z chemicko-technologického principu zpracování fytomasy, z výroby a zpracování papíru a dalších papírenských výrobků a jejich testování, z nauky o celulózových materiálech, a také z principů využití papíru v polygrafii (zahrnující chemii a morfologii dřeva). Naučíme tě disciplíny, při kterých získáš praktické zkušenosti na poli speciálního inženýrství, ochrany životního prostředí a řešení ekologických problémů spojených s výrobou papíru.

Čím budeš?
Jako absolvent studijního programu získáš vzdělání vhodné pro práci v průmyslových podnicích, laboratořích, výzkumných ústavech, ale i v menších soukromých firmách a institucích, které působí v oblasti chemického, celulózo-papírenského, dřevařského, či zpracovatelského průmyslu. Díky své kvalifikaci budeš mít předpoklady pro výkon řady profesí na úrovni středního managementu. Můžeš také zdokonalovat své vědomosti při dalším studiu některého z doktorských studijních programů, které naše fakulta nabízí.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2808T015