Dopravní management a marketing

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Studium této specializace je v návaznosti na společný základ studijního programu orientováno zejména na problematiku operativního managementu a marketingu se zaměřením na specifika sektoru dopravy, dopravních společností a společností poskytující logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby. Jako absolvent najdeš pracovní uplatnění především na nižších a středních manažerských pozicích a odborných pozicích v různých typech dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby i v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv.  


Teoretický základ studia


V rámci studia podrobně nahlédneš do technologie a řízení dopravy (železniční, silniční, letecké), logistiky, zasílatelství, managementu, marketingu, elektronického obchodování, ekonomie, ekonomiky a dopravního podniku, finančních a pojistných operací, celního hospodářství a daňové soustavy, controllingu, algoritmizace, programování a získáš odpovídající komunikační a prezentační dovednosti.


 


Praktická aplikace získaných znalostí  • Management a marketing v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,

  • ekonomika dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,

  • controlling v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,

  • logistika a zasílatelství.


Vazba na praxi při studiu


Exkurze ve vybraných společnostech, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů a workshopech, odborná praxe ve 2. ročníku, možnost studijních stáží ve společnostech, zadávání bakalářských prací přímo společnostmi, resp. institucemi státní správy a územních samospráv


Uplatnění  • Dopravní společnosti,

  • společnosti poskytující logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,

  • oddělení dopravy ve společnostech,

  • orgány a organizace státní správy a územních samospráv.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.