Dopravní management, marketing a logistika

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
V rámci studia podrobně nahlédneš do řízení podniků, ať už z hlediska ekonomiky, logistiky, managementu, marketingu, controllingu, účetnictví, informatiky, práva či dalších předmětů. Získáš jedinečnou možnost podílet se na realizaci reálných projektů, které řeší konkrétní a aktuální problémy z praxe. K těmto praktickým zkušenostem také získáš teoretické znalosti informatiky, ekonomie, technologie a řízení dopravy, operačního výzkumu, dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a dalších odborných předmětů.

Čím budeš?
Kromě společného úsilí o úspěšné dokončení studia se snažíme naše studenty nasměrovat v jejich budoucí kariéře či podnikání, nebo je případně motivovat k dalšímu studiu na naší fakultě. Pomocí kvalitního vzdělávání a spolupráce s mnoha prestižními firmami a organizacemi chceme vychovávat mladé lidi tak, aby co nejlépe uplatnili své schopnosti a dovednosti na vedoucích pozicích v různých typech dopravních podniků, logistických i zasílatelských společnostech a na pozicích v orgánech státní správy a samosprávy.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.