Dopravní management, marketing a logistika

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš potřebné teoretické znalosti v oblastech:
Teorie dopravy, aplikovaná matematika, informatika, dopravní marketing, ekonomika dopravy, management v dopravě, mezistátní doprava, pojišťovnictví, prognostické inženýrství atd.

Naučíš se dovednosti, bez kterých se neobejdeš:
- Moderní metody manažerského řízení v dopravě,
- Personální, logistický a projektový management,
- Ekonomika dopravního podniku, tarify a ceny, ekonometrie v dopravě, podnikatelská činnost, atd.

Aby ses v praxi neztratil, připravili jsme pro tebe:
Exkurze, semestrální práce zaměřené na řešení problémů v praxi, zadávání diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.

Pozn. Kombinovaná forma výuky probíhá v Praze.


Čím budeš?

Práci najdeš na následujících pozicích:
- Vrcholové odborné pozice ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku apod.,
- Řízení logistických procesů ve firmách zabývajících se jinou činností,
- Řízení správního a dopravního systému ve veřejné správě,
- Vědecko-výzkumné organizace a dopravní školství.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.