Dopravní prostředky: Silniční vozidla

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Absolvent tohoto oboru získá důležité poznatky z oblasti konstrukce silničních vozidel a materiálů používaných při jejich stavbě. Obor je zaměřen na nové trendy v oblasti provozu a údržby vozidel, dále také na bezpečnost jejich provozu a vliv na životní prostředí.


Teoretický základ studia


Základem studia jsou technické předměty zaměřené na konstrukci silničních vozidel, provoz a údržbu, autodiagnostiku či teorii pohybu silničních vozidel. Zvládneš také práci v CAD systémech, provádět různá technická měření a realizovat experiment. K výuce specializovaných předmětů jsou využívány laboratoře vybavené moderní technikou. Studium se neobejde bez matematiky, fyziky a mechaniky.


Vazba na praxi při studiu


Exkurze a odborné praxe jsou nedílnou součástí studia, stejně tak přednášky odborníků z průmyslu. Praktická výuka probíhá v moderních laboratořích ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě. Ve spolupráci s firmami je možné řešit závěrečnou práci nebo se zúčastnit stipendijního nebo trainee programu. Nadaní studenti se mohou zapojit také do vědecko-výzkumné činnosti realizované na fakultě.


Uplatnění


Odborné a nižší řídící funkce v oblasti:  • provozu, údržby a výroby silničních vozidel a jejich částí,

  • bezpečnosti provozu a vlivu vozidel na životní prostředí,

  • výzkumu a vývoje silničních vozidel a jejich částí,

  • zkoušení a schvalování vozidel.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.