Dopravní stavitelství

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
4 roky
P K
Bc
4

Co tě naučíme?
U nás tě naučíme nejen teorii, ale vyzkoušíš si věci i prakticky. Dozvíš se spoustu informací o stavebních materiálech, zeminách a horninách, ale také získáš znalosti ze stavební mechaniky, navrhování konstrukcí, geodézie nebo stavebního práva. Máme nové laboratoře, kde si vyzkoušíš různé postupy, testy a experimenty. V našich počítačových učebnách tě naučíme pracovat se speciálními programy z oboru. Dostaneš se ale i do terénu. Vezmeme tě na různé stavby a zajistíme, aby ses mohl v rámci výuky nebo stáží poznat i s odborníky z praxe.

Čím budeš?
Až úspěšně dokončíš studium, budeš vědět, jak to na stavbě chodí. Budeš umět stavby navrhnout, ale i vyřešit problémy těch, které byly navrženy špatně. Zaměstnají tě třeba jako přípraváře staveb, rozpočtáře nebo stavební dozor. Budeš moci také stavby projektovat v projekční firmě nebo kontrolovat třeba na stavebních úřadech. Na to všechno budeš připraven, tak neváhej a přijď k nám.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.