Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem programu Ekonomika a management podniků chemického průmyslu získáš velmi cenné teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblastech, jako je v prvé řadě ekonomika a management, dále pak základy chemie, chemických technologií či softwarových aplikací. Mimo jiné klademe důraz na zdokonalení odborného anglického jazyka a praktickou výuku, například formou cvičení, řešení případových studií, výzkumů v podnikové praxi či exkurzí.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš připraven uplatnit se například na pozicích středního managementu v podnicích chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětvích. Díky kvalitnímu vzdělání, které našim studentům poskytujeme, budeš schopen zastávat profese v oblastech výroby, marketingu, obchodu, logistiky, financí, controllingu nebo rozjet svou vlastní podnikatelskou činnost. V případě zájmu o pokračování ve studiu některého z příbuzných navazujících programů na naší fakultě, si můžeš vybrat stejnojmenný navazující magisterský program nebo ze široké nabídky dalších studijních programů.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2807R015