Ekonomika a provoz podniku

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Jako absolvent oboru získáš vzdělání potřebné k výkonu ekonomických funkcí v podnicích a organizacích v oblasti výroby, obchodu a služeb. Budeš mít schopnosti samostatného rozhodování a jednání s lidmi. Na základě znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, financí a informatiky budeš umět vyhodnotit podnikové činnosti. Dozvíš se vše o organizaci a nejnovějších trendech v hospodářství a ekonomii a budeš se moci uplatnit v nižších a středních ekonomických, či provozních funkcích nebo začít vlastní podnikání.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia získáš způsobilost pro výkon ekonomických a provozních profesí, především v malých a středních podnicích. Obor je specifický v propojení jednotlivých oblastí podnikové ekonomiky s provozními procesy. Tvá budoucí profese může být např. ekonomický analytik, přípravář výroby, vedoucí provozů, bezpečnostní technik apod. Znalost světového jazyka ti umožní odborně komunikovat také se zahraničními subjekty, což je nesmírně důležité.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.