Ekonomika regionálního sportu

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?


Získáš znalosti z oblasti • dotačních titulů MŠMT, rezortních center, sportovních svazů, sportovních asociací;

 • problematiky financování sportu v návaznosti na oblasti regionálních sportovních organizací, zapsaných spolků a klubů, veřejných rozpočtů, místních a regionálních financí;

 • hospodaření sportovních organizací sdružených ve sportovních asociacích a svazech podporovaných obcemi a kraji;

 • managementu sportovní organizace v širších souvislostech a dopadů ekonomických činností na její provoz a rozvoj;

 • problematiky správy sportovních areálů a majetku sportovních organizací;

 • herních činností, systémů sportovních her a dalších sportovních odvětví;

 • organizace a pořádání sportovních kurzů, táborů, sebeprožitkových a sebepoznávacích aktivit, dále soustředění, turnajů, soutěží.


 


Čím budeš


Úspěšným absolvováním studia jsi připravený • rozklíčovat a vyhodnotit zaměření dotačních programů MŠMT, rezortních center, sportovních svazů;

 • vyhodnotit programy podpory sportu krajů, měst a obcí;

 • účtovat účetní případy probíhající ve sportovních organizacích;

 • sestavit rozpočet, obsahující zejména problematiku správy objektů, hmotného a nehmotného majetku, pracovních smluv;

 • komunikovat a pracovat s nadřízenými a partnerskými orgány;

 • řídit, měnit a tvořit procesy uvnitř sportovní organizace;

 • aktivně fungovat v nadřazených asociacích a svazech;

 • kvalifikovaně analyzovat a hodnotit sportovní výkonnost a úroveň sportovních týmů;

 • naplánovat, připravit, zorganizovat, vyhodnotit sportovní akce jako jsou turnaje, soutěže, kurzy, tábory a jiné volnočasové aktivity;


Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.