Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Mimo teoretických poznatků z oblasti matematiky, fyziky, informačních technologií, ekonomie, dopravní techniky a samozřejmě elektrotechniky a elektroniky, tě na tomto technickém oboru naučíme také to, jak je efektivně aplikovat do praxe. Výběrem alternativních předmětů získáš hlubší specializaci buď na silnoproudou, nebo slaboproudou větev. V obou případech budeš znát například to, jak fungují sdělovací, napájecí a zabezpečovací systémy či elektrické pohony silničních a kolejových vozidel.

Čím budeš?
Chceme, aby se naši studenti byli schopni prosadit ve svém pracovním životě, a my jim to pomocí kvalitního vzdělání umožňujeme. Absolvováním studijního oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě tak budeš mít potřebné dovednosti k plnění úkolů na odborných pozicích ve firmách, které se zabývají provozem, údržbou a rekonstrukcemi kolejových či silničních vozidel, železničních tratí, zabezpečovací a sdělovací techniky nebo napájecích systémů v dopravě. Nastartuj svou kariéru v elektrotechnice a dej tak svému studiu cíl!

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.