Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Tento studijní obor je zaměřený na slaboproudá i silnoproudá zařízení v konstrukci silničních a kolejových vozidel a železniční dopravní cesty.


Teoretický základ studia


Mimo teoretických poznatků z oblasti matematiky, fyziky, informačních technologií, ekonomie, dopravní techniky a samozřejmě elektrotechniky a elektroniky, tě na tomto technickém oboru naučíme také to, jak je efektivně aplikovat do praxe. Budeš studovat technické předměty jako je elektrotechnika, elektrické stroje, zabezpečovací technika, číslicová technika, programování v jazyku C apod.


Praktická aplikace získaných znalostí  • Sdělovací a zabezpečovací systémy v dopravě,

  • železniční, silniční, tramvajové a trolejbusové elektrické pohony a trakce,

  • napájecí systémy v dopravě,

  • diagnostické systémy silničních vozidel.


Výběrem alternativních předmětů se studenti mohou hlouběji specializovat na silnoproudou větev (obsahující např. napájení elektrických drah a elektrickou trakci) nebo na slaboproudou větev (obsahující např. elektroniku, mikroprocesorovou a sdělovací techniku a zabezpečovací zařízení).


Vazba na praxi při studiu


Praktická část studia probíhá především v moderně vybavených laboratořích, jedná se např. o laboratoře elektroniky a mikroprocesorové techniky, autoelektriky a autoelektroniky, elektrických strojů, pohonů, trakce a výkonové elektroniky Ve spolupráci s firmami jsou řešeny praktické bakalářské práce. Studenti své poznatky mohou měřit na vlastním experimentálním kolejovém vozidle a na několika silničních vozidlech. Exkurze a přednášky odborníků z praxe jsou běžnou součástí studia.


Uplatnění


Odborné a nižší řídící funkce:  • u firem zabývajících se provozem, údržbou a rekonstrukcemi napájecích, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a systémů v dopravě,

  • v provozu a správě elektrotechnických zařízení v dopravě,

  • při výrobě nebo projekci elektrotechnických zařízení v oblasti dopravy,

  • ve výrobě i provozování komunikačních zařízení a systémů,

  • při technické kontrole výroby,


ve stanicích technické kontroly, zkušebních a testovacích institucích.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.