Filosofie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studium filozofie se věnuje zejména etice, politickému myšlení, tomu, jak funguje věda, univerzity a vzdělávání obecně. Naučíš se kriticky myslet a správně argumentovat. Vykročíš ze stínu dějin a zorientuješ se v minulém a současném českém i světovém myšlení. Podílet se můžeš na organizaci konferencí, workshopů a spolupracovat s námi můžeš na výzkumných projektech.

Čím budeš?
Jako univerzálně vzdělaný člověk se uplatníš všude tam, kde se pracuje s řečí nebo slovem, tj. např. v regionální, státní a evropské správě, v oblasti vzdělání a výchovy, v institucích zabývajících se sebevzděláváním, vědou nebo politikou. Uplatnění najdeš ve formálních i neformálních ziskových i neziskových organizacích zaměřených na výchovu a vzdělávání.

Co budeš studovat
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.