Finanční správa

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Budeš umět správně zjistit a stanovit daně a vědět jak se zabezpečí jejich úhrada. Dokážeš vypočítat daňovou povinnost u přímých i nepřímých daní. Naučíš se podané daňové přiznání zkontrolovat, rozpoznat anomálie v účetních výkazech, v příloze k účetní závěrce či ve výroční zprávě, a budeš vědět, jak postupovat, aby daň byla vybrána ve správné výši. Budeš vědět, jak se vede daňové řízení, jaké jsou daňové postupy a zároveň budeš mít i povědomí o soudní kontrole rozhodnutí Finanční správy. Získáš širší znalosti z oblasti veřejných financí a veřejných rozpočtů, nebo místních a regionálních financí. Znalosti však budeš moci využít i v soukromém sektoru, protože budeš také umět vyplnit daňové přiznání pro fyzickou i právnickou osobu. Budeš se orientovat se v nákladech daňově uznatelných a neuznatelných, odčitatelných položkách a daňových úlevách. Také se rychle zorientuješ se v účetních výkazech a budeš umět počítat základní ukazatele finanční analýzy.

Čím budeš?
Po úspěšném absolvování bakalářského studia se uplatníš zejména ve služebním poměru u finančního úřadu. Dále nalezneš uplatnění i v dalších správních orgánech, kde je třeba ekonomického rozhodování, respektive budeš moci vést správní řízení a vykonávat další správní činnosti. Rovněž budeš moct vykonávat vysoce specializované odborné činnosti na úrovni nižších a středních manažerských funkcí v orgánech státní správy a samosprávy, v bezpečnostních sborech, ale i v soukromé sféře – mimo jiné u daňových poradců, či v daňových odděleních obchodních společností. Budeš-li mít zájem po ukončení tohoto studia studovat dál a prohloubit si nabyté znalosti a dovednosti, budeš moci pokračovat na fakultě i v jednom z navazujících magisterských programů.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.