Fyzikální chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Absolventa lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka v oboru Fyzikální chemie, který na základě svých znalostí matematiky, fyziky a chemie je schopen tvůrčím způsobem samostatně pracovat a řešit složité vědecko-výzkumné úkoly.

Profil absolventa je komplexní a integruje znalosti jak teoretické i experimentální se schopností samostatného rozhodování na vysoké úrovni. Absolvent najde uplatnění jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu. Po nabytí příslušných zkušeností se uplatní také v řízení pracovních kolektivů nejen ve výzkumných ústavech, ale i v průmyslových závodech.

Obrázek obor: 1404V001