Fyzikální chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Naučíme tě samostatně řešit vědecko-výzkumné úkoly, identifikovat jejich podstatu a umět je metodicky převést do průmyslové praxe. Získáš kvalitní vzdělání zejména v oblasti termodynamiky, reakční kinetiky, chemického inženýrství, matematiky, statistiky, ale také moderních analytických metod. Vedle teoretické výuky klademe důraz také na praktickou výuku v moderních laboratořích naší fakulty.

Čím budeš?
Našim cílem je vychovávat vzdělané a vysoce kvalifikované odborníky a zároveň sebejisté mladé lidi, kteří nebudou mít problém najít na českém i zahraničním pracovním trhu své místo. Studiem Technické fyzikální chemie získáš předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu technických pracovníků. Uplatnění nalezneš v různých podnicích chemického, farmaceutického nebo potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v dalších útvarech.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2802T010