Historicko-literární studia

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Po absolvování tohoto oboru získáš vědomosti především z literatury, historie a teorie kultury. Při studiu je také kladen důraz na výbornou znalost českého jazyka. Porozumíš široké škále textů a jejich sociálnímu, historickému a kulturnímu kontextu. V dnešní době je velmi populární i film a elektronická média, proto jsou na oboru zastoupeny i předměty jako Dějiny filmu či Literatura v elektronických mediích.

Čím budeš?
Absolvováním historicko-literárních studií se budeš schopen uplatnit v oblasti kultury či jako lektor nebo konzultant tištěných a elektronických médií. Dle vlastní volby můžeš využít studia tvůrčího psaní, rétoriky či Public Relations (komunikace s veřejností). Díky těmto předmětům hravě zvládneš různé komunikační situace a budeš moci plnit požadavky spojené s funkcemi tiskového či mediálního mluvčího. Další uplatnění je možné v řadě neziskových organizací a nadací. Přijď studovat Historicko-literární studia k nám na fakultu a my ti ukážeme cestu do světa médií a literatury.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.