Hodnocení a analýza potravin

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Získáš moderní vzdělání v oblasti chemie, biochemie a analytických metod, které se používají při analýze potravin, při určování jejich kvality a zdravotní nezávadnosti. Dozvíš se také něco z mikrobiologie, technologie potravin a chemického inženýrství. Naučíme tě nejen správnou a bezpečnou práci v laboratoři, ale sám taky budeš experimenty provádět. Získáš specializované znalosti angličtiny, které se ti určitě budou hodit, jak při čtení odborných textů, tak v komunikaci s kolegy. Nedílnou součástí je také zvládání základních informačních technologií, které využiješ pro poradenskou činnost a při výběru metod či postupů pro experimenty.
Budeš plnohodnotně vzdělaným odborníkem v oboru analytická chemie a biochemie se zaměřením na analýzu látek v potravinových matricích. Můžeš pracovat v chemických nebo v dalších specializovaných laboratořích, a to jak v kontrolních, tak výrobních útvarech.


Na čem nám záleží?
Našim společným cílem je úspěšné dokončení studia a dobré uplatnění získaných zkušeností na trhu práce v některé z profesí v oblasti potravinářského a chemického průmyslu. Díky interdisciplinárnímu způsobu vzdělávání, které naše fakulta poskytuje, budeš schopen přizpůsobit se změnám v požadavcích a potřebách zaměstnavatelů velmi rychle.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok si už nyní můžeš prohlédnout v naší studijní agendě.

Obrázek obor: 2901R003