Hodnocení a analýza potravin

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Osvojíš si hravě teoretické i praktické znalosti moderních analytických metod, obecné i potravinářské mikrobiologie a biochemie. Budeš umět samostatně používat širokou škálu analytických disciplín, díky kterým najdeš snadno uplatnění i v dalších odvětvích průmyslu. Výuka bude probíhat hodně prakticky v laboratořích, čímž získáš potřebnou praxi, a v práci se pak neztratíš.

Čím budeš?
Staneš se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem na analytickou kontrolu surovin a materiálů. Díky široké škále znalostí nalezneš snadno uplatnění kromě laboratoří v chemickém průmyslu také v dalších kontrolních laboratořích zabývajících se např. veterinární nebo humánní medicínou. Své místo najdeš v podnicích potravinářského nebo chemického průmyslu a věnovat se můžeš také výzkumu.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2901T003