Hodnocení a analýza potravin

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Osvojíš si hravě teoretické i praktické znalosti moderních analytických metod, obecné i potravinářské mikrobiologie a biochemie. Budeš umět samostatně používat širokou škálu analytických disciplín, díky kterým najdeš snadno uplatnění i v dalších odvětvích průmyslu. Výuka bude probíhat hodně prakticky v laboratořích, čímž získáš potřebnou praxi, a v práci se pak neztratíš.

Čím budeš?
Staneš se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem na analytickou kontrolu surovin a materiálů. Díky široké škále znalostí nalezneš snadno uplatnění kromě laboratoří v chemickém průmyslu také v dalších kontrolních laboratořích zabývajících se např. veterinární nebo humánní medicínou. Své místo najdeš v podnicích potravinářského nebo chemického průmyslu a věnovat se můžeš také výzkumu.

Co budeš studovat?
Už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, co budeš studovat.

Obrázek obor: 2901T003